llustration: Linus Mannervik
 
DEFINE/REFINE: Skånsk lera – material, arkitektur och hantverk
 
Under 2020 har jag arbetat tillsammans med arkitekten Gunilla Svensson som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine - critical regionalism in a southern Sweden perspective. Projektet reflekterar över begreppet kritisk regionalism och vad det kan innebära för en lokal och samtida arkitektur idag.

Vårt bidrag Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk presenterades utställningen på Form Design/Center. Vi vill belysa lerans och teglets betydelse för den regionala arkitekturen och hur materialet kan bidra med nya kvaliteter till regional byggnation. Med utgångspunkt i de lokala leror och tegel som i hög grad har präglat skånsk bebyggelse genom tiderna, har vi tagit fram prototyper på två nytolkningar av tegel som fasadmaterial: snedskurna tegelstenar och tegelplattor med relief.

Våra tre versioner snedskurna stenar kan kombineras på en mängd olika sätt och möjliggör en helt ny typ av mönstermurning som även utnyttjar fogen som dekorativ detalj, beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids. Tegelplattorna har olika storlekar och mönster och kan också kombineras olika i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.
 
 
Utställiningsproducent: Sveriges Arkitekter och Form/Design Center. Visning av utställningen/video.
 
Artikel i tidskriften FORM 4-5/2020 av Carolina Söderholm.
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
LJUDVERK:
Teglets minne - S:t Petri kyrka 700 år