I min verkstad drejar och handbygger jag små serier bruksföremål i stengods. Materialet och hantverket finns närvande i varje enskilt föremål som är gjorda för att användas i vardagens många stunder. Jag säljer direkt från verkstaden av det som finns färdigt eller tillverkar efter beställning. Delar av min produktion finns även på Form/Design Center i Malmö, Ystads konstmuseum och Wanås shop.
 
 
Parallellt med brukskeramiken arbetar jag mer undersökande i olika typer av projekt som visats i utställningar i Sverige och utomlands sedan 2001. Jag gräver då upp lokal lera vid en igenvuxen lertäkt som brukades för tegeltillverkning under 1800-talet. Leran används direkt som den är och de färdiga verken rymmer spår efter platsens natur. Jag tillämpar olika tekniker i mitt arbete.